nl fr
aanmelden


categorieën


gratis kranten


winkelketens
 
snel zoeken


uw favoriete folders
en gratis kranten
schrijf je in en ontvang je favoriete folder en gratis krant per mail


news
Nieuwe folder online: MAKRO
17/11/2008 16:32:41


mail een vriend


doe mee en win!


Haal de informatie naar u toe!

Inmijnbus.be maakt u het leven een stuk gemakkelijker. Via bijgevoegde vragenlijst vertelt u ons waarvoor u interesse heeft. Op basis daarvan ontvangt u informatie en aanbiedingen van onze partners die het meest overeenkomen met uw interesses.

Het erewoord van inmijnbus.be

Uw e-mailadres wordt nooit doorgegeven aan derden. Inmijnbus.be respecteert uw privacy: u heeft op elk moment de mogelijkheid uw deelname te beëindigen of uw persoonlijke gegevens te veranderen.

Inmijnbus.be engageert zich

Inmijnbus.be respecteert uw persoonlijke levenssfeer.
Dankzij inmijnbus.be geniet u gratis van aanbiedingen, voorstellen en promoties op maat. Inmijnbus.be engageert zich om al het mogelijke te doen om u te plezieren.
Het principe is eenvoudig: inmijnbus.be stelt u een aantal vragen over de interesses en waarden waar u belang aan hecht. Op basis van uw antwoorden selecteert inmijnbus.be voor u de beste promotionele aanbiedingen van zijn commerciële partners.

De verbintenissen van inmijnbus.be in detail

 1. Waarom wil inmijnbus.be u leren kennen?

  Wanneer u zich bij inmijnbus.be inschrijft, verschaft u hem een aantal gegevens over uzelf en uw persoonlijke voorkeuren zodat hij u kan laten genieten van promoties, aanbiedingen en informatie die u écht interesseren.

 2. Hoe worden de gegevens die u inmijnbus.be verschaft, gebruikt?

  De informatie die op u betrekking heeft en die u op de website www.inmijnbus.be meedeelt, zal uitsluitend door inmijnbus.be worden geregistreerd.

  a. Uw e-mail adres

  U geeft inmijnbus.be de toelating om u via e-mail te contacteren zodat hij u gepersonaliseerde aanbiedingen, promoties, ... van zijn partners kan toesturen. inmijnbus.be garandeert dat uw e-mailadres nooit aan zijn partners zal worden doorgegeven: de e-mails worden uitsluitend met tussenkomst van inmijnbus.be verzonden.
  Wanneer u daarentegen een e-mail (of een web pagina) zal beantwoorden die door inmijnbus.be voor de rekening van een partner toegestuurd wordt, zullen de gegevens die u bij deze gelegenheid meedeelt de eigendom worden van inmijnbus.be (inmijnbus.be registreert uw naam, voornaam en adres indien u deze nog niet meegedeeld heeft) en van de betrokken partner (de partner registreert uw naam, voornaam, adres en alle informatie die u bij deze gelegenheid meegedeeld heeft) . Indien de partner uw e-mail adres wenst te gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, zal hij hiervoor uw expliciete toestemming moeten hebben.

  b. Andere persoonsgegevens

  Andere persoonsgegevens zoals uw postadres, uw telefoonnummer, uw GSM nummer,... kunnen aan een aantal partners van inmijnbus.be doorgegeven worden die u ook rechtstreeks gepersonaliseerde aanbiedingen zullen overbrengen, zonder de tussenkomst van inmijnbus.be.

  In overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, geven wij uw GSM nummer enkel met uw expliciete toestemming door aan de partners die u aanbiedingen per SMS wensen toe te sturen.

  Elke mededeling van gegevens betreffende uw partner of een andere persoon, houdt in dat u voorafgaandelijk hiervoor de toestemming van de betrokken persoon heeft bekomen.

 3. Hoe bent u er zeker van dat uw Persoonlijke Levenssfeer wordt gerespecteerd?

  Zoals de wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer dat voorziet, biedt inmijnbus.be u op elk moment de mogelijkheid om uw gegevens te raadplegen en te verbeteren. Het volstaat om de rubriek "Mijn gegevens wijzigen" te raadplegen of te klikken op de daartoe voorziene hyperlink onderaan de e-mails. U heeft ook het recht om op ieder ogenblik uw aansluiting bij inmijnbus.be ongedaan te maken zonder dat u zich daarvoor hoeft te verantwoorden. Hiervoor volgt u dezelfde procedure of u reageert op het moment dat inmijnbus.be u een e-mail toestuurt (u klikt op de daartoe voorziene hyperlink onderaan de e-mail).
  Uiteraard verbindt inmijnbus.be zich ertoe om alle Belgische en Europese wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer strikt na te leven.

 4. Hoe bent u er zeker van dat niemand toegang zal hebben tot uw on line gegevens?

  De procedures die inmijnbus.be heeft uitgewerkt, zorgen ervoor dat u als enige toegang krijgt tot uw gegevens : wanneer u zich bij inmijnbus.be inschrijft, verzoekt hij u om een paswoord mee te delen. Wanneer u later uw gegevens wil wijzigen of uw inschrijving ongedaan wenst te maken, vraagt inmijnbus.be u uw paswoord zodat u rechtstreeks toegang tot uw gegevens krijgt. Bent u uw paswoord vergeten ? Op uw vraag stuurt inmijnbus.be het u toe via e-mail (op het e-mailadres dat u bij uw inschrijving heeft meegedeeld).

 5. Hoe herkent u de e-mails die inmijnbus.be u toestuurt?

  Heel eenvoudig, inmijnbus.be verschijnt altijd als afzender en zijn logo of zijn naam is steeds zichtbaar op de e-mails. Bij iedere e-mail die inmijnbus.be verstuurt, wordt u onderaan de mail de mogelijkheid geboden om uw persoonlijke gegevens te wijzigen of om uw inschrijving ongedaan te maken.

 6. Hoe kiest inmijnbus.be zijn partners?

  Inmijnbus.be kiest voor partners die hem ernstig lijken en die over aanbiedingen beschikken die u kunnen interesseren. Zij kunnen afkomstig zijn uit alle sectoren bijvoorbeeld partners uit commerciële sector, partners uit de charitatieve sector, uit het verenigingsleven of belangen- en opiniegroepen. In geen geval kan inmijnbus.be aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een aanbod of voor de producten of diensten die door de partners worden voorgesteld. Hoewel inmijnbus.be al het mogelijke doet om u te plezieren, kan het gebeuren dat de diensten die hij u voorstelt niet volledig beantwoorden aan de specifieke eisen van ieder ingeschreven persoon.

 7. Wat gebeurt er wanneer de door inmijnbus.be aangeboden diensten onderbroken, gewijzigd worden of wegvallen?

  Inmijnbus.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdelijke onderbreking van de aangeboden diensten voor technisch onderhoud van de site of om redenen buiten zijn wil om.
  Inmijnbus.be behoudt zicht ook het recht voor om, zonder vooropzeg of recht op schadeclaim van welke aard ook, de door hem aangeboden diensten eenzijdig stop te zetten.
  Inmijnbus.be kan niet garanderen dat er geen fout kan voorkomen in de diensten die hij verstrekt. Hij verbindt zich er echter toe om de gegevens die u hem toevertrouwt met bijzondere zorg te verwerken.

 8. Welke wetgeving is op deze verklaring van toepassing?

  Onderhavige verklaring wordt beheerst door, geïnterpreteerd en uitgevoerd naar Belgisch recht. Bij betwisting betreffende de interpretatie of de toepassing van onderhavige verklaring zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

 9. Wie staat in voor inmijnbus.be?

  De verantwoordelijke voor de verwerking is de onderneming marketing map bvba, uitbreidingstraat 2, 2600 berchem.

 10. Hoe herkent inmijnbus.be u?

  Om de communicatie met inmijnbus.be te vergemakkelijken, kan uw Internet browser gegevens op de harde schijf van uw computer opslaan. Deze gegevens, de zogenaamde "cookies", stellen inmijnbus.be in staat om de door u gekozen taal in zijn geheugen op te slaan of om een boodschap in functie van uw interessesfeer aan te passen. De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om deze "cookies" te weigeren. Het volstaat dat u het informatiescherm van uw browser raadpleegt.

 11. Wie kan zich bij inmijnbus.be inschrijven?

  Alleen personen die ouder dan 16 zijn kunnen bij inmijnbus.be inschrijven en reclame ontvangen. inmijnbus.be kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de mededeling van reclameboodschappen naar personen onder de 16 jaar die foutieve gegevens over hun leeftijd hebben verstrekt. Indien een van uw kinderen ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt kan u hier contact met ons opnemen zodat wij de verzamelde gegevens kunnen schrappen.

 © 2008 marketing map - all rights reserved